Forsvinder det gamle medie

Det informations samfund som vi eksistere i, i dag har en meget stor betydning på hvorledes det enkelte individ, og måden hvorpå individet holder sig informeret på. Der er sket en stødt stigning i den tilgængelige mængde af information bare over de sidste få år. Dette sammenkodet med en øget tilgængelighed til de digitale medier, som skaber øget tilgang til de elektroniske informationer, giver det enkelte individ uendelig mængder informationer. Spørgsmålet har længe været om dette er med at udslettet de gamle medier? Kan fysiske bøger overleve? Hvad med bibliotekerne?

Der traditionelle medie

Det klassiske bibliotek er ved at uddø, og dette vises alene af antal besøgende på de fysiske biblioteker. Bog mængden er konstant stigende, så de gamle fysiske biblioteker har i længere tid ikke haft mulighed for at kunne præstere bare tæt på hvad der er af litteratur. Hvis dette skulle være meningen skulle man i Danmark oprette specielle biblioteker.

For at kunne kompensere for det øget digitalisering, har man også valgt at lægge fokus på det digitale marked på de danske biblioteker, hvor man i 2008 valgte at lægge så meget information som muligt på nettet til de besøgende. Det traditionelle biblioteket har i mange år forsøgt at indhente de digitale medier, men har forsat at bevise at dette kan lade sig gøre.

Den digitale fremtid

For få år siden var udbuddet af bøger igennem de digitale medier meget begrænset, og det blev kun brugt af enkelte. Dette betød også at nyeste bøger skulle købes i fysisk format eller lånes på biblioteket, hvilket også var med til at styrke bibliotekets monopol på området. I de tidligere år, især med frembringelse af e-læsere, udbredelsen af online piratkopiering, er der i dag et udbredt marked for bøg i det digitale format.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *