Google omkring Fremtiden!

Jeg var så heldige at få fornøjelsen af at overvære et foredrag fra Morten fra Google som var det man kalender ”industry leader” – foredraget skulle omhandle fremtiden indenfor medier, samt hvilke trends som ville blive vigtige i den kommende tid. Der var 7 punkter, som Google mente ville være, hvor vi så fremtidens udvikling. Et af disse 7 punkter var ”mobile”, Google mener at vi inden udgangen af næste år (2013) vil fortager over 50 % af alle vores søgninger igennem en mobiltelefon (de seneste måler viser at vi nu foretager 20 %). De forventer derved en støt stigning indenfor dette felt, og opfordrede alle virksomheder til at påbegynde dette nu, hvis de ikke allerede have en mobil platform. Han gik endda så langt til at sige at, at hvis man ikke havde dette i hus inden udgangen af i år, så var man allerede for langt bagefter til at kunne nå at indhente det tabte. Endvidere for at bevise dette sagde han, at indtil nu så skete 30-40 % af den online handel igennem mobile enheder – og indtil nu er det kun 33 % af danske hjemmesider som var optimeret til at klare mobile enheder (red. Dynamiske design eller mobilshop).

Efter en kort gennemgang af Googles 80/20 regel, som går ud på at medarbejderne må bruge 20 % af deres arbejdstid på ting som De selve bestemmer – dvs. ting de interesseret sig for. Dette har givet Google nogle store innovative produkter, da en del af deres medarbejdere (f.eks. Ingeniørerne og udviklerne), ofte bruger den tid på at opfinde nye spændende innovative produkter. Herefter kom han ind på ”nyheder” fra Google som han mente ville blive store i fremtiden (hvor en del af disse netop var fremkommet pga. denne 80/20 regel). Nogle af disse var f.eks. Project Glass som jeg omtalte her, derudover var der også et projekt omkring selvkørende biler samt noget de kaldte Google Now, som i kan se lidt mere omkring i de efterfølgende videoer.

Project Glass


Google Now

Især Google Now var han selv imponeret over, og var meget sikker på ville være fremtiden hjælpemiddel. Det som han isæt pointeret ved Google Now, var programmets evne til selv at finde ud af ”hvem du er” – dvs. efter kort tid finder den ud af hvor du bor, hvor du arbejder osv. Men udover dette venner den sig også til din rytme og forslår hvornår du skal køre, taget toget eller bussen. Google Now læser også dine e-mails og finder ud af hvornår du har en aftale og hvor – derved kan den f.eks. forslå at du skal køre kl. 14:00 for at nå det møde du har, men den trafik der er på det tidspunkt.

Det er forbløffende at et program kan give dig så meget information uden du har bedt den om dette, eller fortalt den noget forløbende. Det store spørgsmål kommer til at ligge på hvornår dette bliver for meget? Hvad hvis andre for disse informationer? Big Brother?

Et er i hvert fald sikkert, fremtiden er tættere på en det enkelte individ går og tror, og hvis du ikke synes denne sætning er sand, så vil jeg opfordre dig til at se videoen ” Project Glass” og tænke på at dette er en animeret video, men faktisk er reelle briller som allerede er produceret.

One thought on “Google omkring Fremtiden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *