Historien om VHS båndet

Historien om VHS båndet

VHS er snart er glemt medie, som havde flere anvendelses muligheder tilbage i 80’erne, i dag er VHS dog næsten uddød. VHS var dog det vigtigste format indenfor hjemmeunderholdning for over et årti siden, især i 1980/90’erne. De seneste optæller viser at der i USA er ca. 94.000 VHS enheder tilbage, som stadig er funktionsdygtige, hvilket er et meget lille antal taget den totale amerikanske befolkning i betragtning. VHs bånd og VHS afspiller oplevede tilbagegang da den teknologiske udvikling, skabte de digitale videoformater (herunder DVD og DVR teknologien, og senere hen HD teknologien).

Introduktionen af VHS

VHS båndet blev opfundet af virksomheden ’Victor Company’ i japan i 70’erne, hvilket førte til at både VHS bånd og afspiller ramte marked i slutningen af 70’erne, til en pris i omegnen af 5000-7000 kroner. Som det ofte sker ved nye teknologier, så opstod der en krig omkring hvilken format der skulle bruges. Denne krig startede i 1976, og handlede i bund og grund om, hvilken af 2 formater, der skulle være standarden indenfor VHS.

Krigen gik imellem det som vi senere hen betegnede som VHS format, og Batemax. VHS ”vandt” krigen, da denne gav brugeren mulighed for at spole frem/tilbage ved en højere hastighed, endvidere havde VHS længere tid end rivalen, samt et mere effektivt udskruningssystem.  Teknologien gjorde mange små fremskridt i den efterfølgende år, men med introduktionen af HiFi lyd i 1985, gjorde VHS bånd/afspiller for alvor indtraf i de danske hjem.

Nedgangsperioden for VHS

I dag er VHS så godt som ikke eksisterende, hvilket skyldes, som tidligere omtalt, introduktionen af de digitale medier som DVD, som gav bedre; lyd, billede, opbevaring, størrelse. DVD overgik stort set VHS på alle punkter. Dette førte også til at DVD salget overgik VHs salget i 2003, som ført til at størstedelen af de store filmselskaber stoppede udgivelsen på VHS i 2006 (en løbende proces fra 2003 til 2006). I dag er deet derfor ikke muligt at købe nye film på VHS, men der findes stadig samlere som samler på både VHS bånd og VHS maskiner.

VHS båndet tabte kampen til DVD skiven, som nu er ved at tabe kampen til Blueray Skiven? Hvad bliver det næste?

Læs med i næste omgang hvor vi snakker om introduktionen af Blueray

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *