Konceptet bag passivhuse bliver stadig mere og mere populært blandt danske nybyggere, og med god grund! For ud over at et passivhus er godt for miljøet og sundt for de personer der bor i det, så er det også en rigtig god investering, hvis vi ser på konceptet fra et økonomisk perspektiv.

teknologi bagved passivhusPassivhuse er designet og bygget ud fra de nyeste teknologier, der sikrer at huset lever op til alle moderne krav og standarder – hvilket for et passivhus betyder væsentligt højere krav end for almindelige typehuse.

Navnet ”Passivhus” stammer fra det faktum at huset opvarmes via den passivarme, som husets beboere skaber ved madlavning og badning samt fra varmen fra hårde hvidevarer, elektriske apparater, belysning og sollyset, der kommer gennem vinduerne. Dette medvirker til et væsentligt lavere energiforbrug. Alle passivhuse bygges med ventilationsanlæg, hvilket altid sikrer en god luftkvalitet, da anlægget hele tiden udskifter luften i huset. Det giver en behagelig temperatur både på kolde vinterdage og stegende hede sommerdage. Ventilationsanlægget gør faktisk, at man ikke behøver at lufte ud, hvilket også gør det nemt at reducere udefrakommende støv og allergener i huset.

Tysk grundighed bag passivhusteknologien

Passivhusteknologien stammer fra Tyskland og Østrig, hvor der lige nu eksisterer omkring 8000 passivhuse. Betegnelsen ”Passivhus” – eller ”Passivhaus” – er ikke beskyttet – hvilket vil sige, at alle og enhver kan kalde deres hus et passivhus – og Passiv Haus Institut i Darmstads (PHI) har derfor udviklet en certificeringsordning, så kun huse, der opfylder en række bestemte krav kan opnå et certifikat. Et par af de mest karakteristiske tekniske krav fremgår her:

  1. Huset skal være bygget med et ventilationsanlæg kombineret med en varmepumpe, som opvarmer indblæsningsluften samt brugsvand.
  2. Husets energiforbrug til rumopvarmning skal ligge under 15 kWh/m2 bolig pr. år.
  3. Samlet set må tilførsel af primær energi til varmt brugsvand, rumopvarm ning/køling, ventilation, pumper og husholdningsstrøm ikke overstige 120 kWh/m2 pr. år
  4. Husets lufttæthed, målt ved blowerdoortest, må ikke overstige 0.6 h-1 for at kunne kaldes et passivhus.
  5. Et passivhus kræver typisk 3-lags vinduer eller højisolerede skodder med en U-værdi under 0,85 W/m2k. En U-værdi beskriver den samlede konstruktions isoleringsevne. Jo lavere U-værdi, desto bedre isoleringsevne.
  6. En U-værdi for vægge, tag og terrendæk på ca. 0,10 W/m2K
  7. Balanceret mekanisk ventilation med højeffektiv varmegenvinding
  8. Et lydniveau på 22-26 dBA.
  9. Husets øgede isolering eliminerer kuldebroer og kan medvirke til besparelser på 2-15 kWh/m2 pr år

 

Et passivhus bygges med mere end 40% af husets vinduer mod syd, for at få det fulde udbytte af sol- og lystilskud hele året. Huset bygges desuden med et permanent udhæng for at modvirke overophedning af huset i sommermånederne. Der er desuden tilkoblet et energirør – en 50 meter lang slange med en diameter på ca. 20 cm, som føres fra ventilationsanlægget ud i jorden, rundt om huset og tilbage i ventilationsanlægget. Røret placeres i en dybde af 90 cm under jorden, hvor der altid er en temperatur på mellem 5-15 plusgrader. Energirøret vil således kunne forvarme luften om vinteren og forkøle den ved høje udetemperaturer om sommeren. Slangen benyttes kun når udetemperaturen er under 12 plusgrader og over 20 plusgrader – i perioder, hvor temperaturen falder derimellem vil indsugningsluften passere direkte via ventilationsanlægget.

I tilfælde af ekstremt kolde udetemperaturer kan der være behov for et tilskud af varme. I mange passivhuse er dette ekstra varmebehov dækket ind vha. hurtigtvirkende termostatstyret el-gulvvarme. Gulvvarmen reagerer og tændes via signaler fra ventilationsenheden, hvis denne ikke kan holde den ønskede temperatur.

Mange vælger i dag at bygge deres passivhuse med et solcelleanlæg, idet dette kan gøre boligen helt uafhængig af udefrakommende energikilder og dermed spare beboerne for betydelige energi-omkostninger. Et solcelleanlæg med en størrelse på 15-25 m2 er typisk nok til at dække energibehovet til den tekniske installation

passivhuse